Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan join over 4,000 people to watch a high-profile art performance, named Stride Forward, the Nation,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email