‘Mahagathbandhan’ party leaders – Congress leader Akhilesh Prasad Singh, Loktantrik Janta Dal leader Sharad Yadav and HAM-S chief Jitan Ram Manjhi offer juice to Rashtriya Lok Samta Party (RLDP)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email